Każdego z nas to kiedyś czeka. Zwolnienie w życiu każdego pracownika jest momentem dosyć przykrym , ale nasz obecny ustrój gospodarczy sprawił , iż normą jest , że pracownik w całej swojej karierze zawodowej zmienia swoją pracę nie tylko kilka , ale nawet kilkanaście razy. Jak pokazują badania za piętnaście lat , pięć procent obecnej siły roboczej będzie pracowało w zawodach które parafrazując słynną polską komedię jeszcze nie mają nazwy – czyli po prostu jeszcze nie istnieją. Ludzkośc nie odkryła jeszcze takich potrzeb , więc nie ma kto ich zaspakajać. Wszystko jest jednak kwestią czasu. Bardziej krótszego niż dłuższego. Pewien odsetek ludzi , których dotknie problem bezrobocia decyduje się na otworzenie swojej własnej działalności gospodarczej. Co prawda praca na własny rachunek jest dosyć ryzykowna , ponieważ możemy przez długie miesiące dokładać do swojej działalności zanim przyniesie ona spodziewane zyski , ale jeśli jesteśmy na prawdę nieźli w swojej branży i mamy trochę smykałki do przedsiębiorczości to możemy być niemal pewni , że nie ma przed nami żadnej bariery która ograniczała by możliwośc naszego rozwoju , oraz co tu dużo mówić potencjalne przyszłe zyski – w końcu oprócz samej satysfakcji pracuje się przede wszystkim dla siebie i swojej rodziny , tak aby maksymalnie ją zabezpieczyć i podnieść standard swojego życia. W planowaniu swojej własnej działalności gospodarczej na pewno bardzo ważne są finanse. Musimy tak więc znaleźć wiarygodne źródło finansowania naszej działalności gospodarczej. Środki własne w pewnej kwocie będą nam na pewno niezbędne , jednak na pewno warto rozejrzeć się za możliwością sfinansowania chociaż części naszych wydatków na środki trwałe , marketing czy też towar potrzebny do funkcjonowania naszej działalności. Jednym z takich możliwości jest szansa jaką dają Urzędy Pracy – mianowicie chodzi o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na pewno warto aplikować o takie środki , gdyż co jest warte podkreślenia jest to bezzwrotna forma wsparcia nowych przedsiębiorców. Cała procedura ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest specjalnie skomplikowana , warto więc udać sie do swojego lokalnego urzędu pracy (ze względu na miejsce pobytu , a nie miejsce zameldowania ) pobrać regulamin i poważnie rozważyć aplikowanie o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dużo informacji na pewno znajdziemy na stronie internetowej naszego urzędu. [show_disqus]