Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców wydają się bardzo wysokie. Czy takie są na prawdę ? W końcu ponad tysiąc sto złotych miesięcznie to nie jest mało pieniędzy , i duża część przedsiębiorców odczówa taki wydatek dosyć mocno. Jeśli chodzi o ilość emerytów oraz rencistów pobierających co miesięczne świadczenia ZUS , oraz ich wysokość to tak na prawdę można stwierdzić , że składki te są zbyt niskie w stosunku do wypłacanych świadczeń , gdyż około jedna trzecia pieniędzy wydawanych na co miesięczną wypłatę rent oraz emerytur pochodzi z budżetu państwa , a nie ze składek które płacą przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o sytuację demograficzną , to aktualnie mamy do czynienia z takim faktem , iż na jedną osobę pobierającą świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypdają trzy osoby które opłacają miesiąc w miesiąc składki niezbędne do wypłacania wyżej wymienionych świadczeń. Można więc śmiało powiedzieć , że sytuacja nie jest taka bardzo zła jak by się mogło wydawać. Jednak co będzie za lat pięć, dziesięć czy też dwadzieścia lub też więcej ? Na dzień dzisiejszy wszelkie dane na temat sytuacji demograficznej w przyszłości są bardzo pesymistyczne. Jeśli ten trend się utrzyma cały czas to za około ćwierć wieku będziemy mieli do czynienia z sytuacją , że na jedną osobę pobierającą świadczenia będzie przypadać dokładnie jedna osoba odprowadzająca składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mając na uwadze powyższy fakt , trzeba stwierdzić , iż Polska powinna gwałtownie postawić na rozwój gospodarczy , gdyż wiele wskazuje na to , że czeka nas rychła zmiana systemu emerytalnego polegającego na tym , iż emerytury oraz renty nie będą wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , a z budżetu państwa jak to ma miejsce w niektórych krajach na świecie na przykład w Kanadzie. [show_disqus]